Informacje

Święto Nauki Wrocławskiej – 75 lat Akademickiego Wrocławia

Informacje 15 listopada 2020

Jak co roku 15 listopada, upamiętniając początki Akademickiego Wrocławia,  przedstawiciele Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola w towarzystwie Prezydenta Wrocławia, złożyli kwiaty pod Pomnikiem Pomordowanych Profesorów Lwowskich, a także pod tablicami upamiętniającymi Profesorów Krakowskich, więzionych we Wrocławiu w 1939 r.

Czytaj dalej

Święto Nauki Wrocławskiej

Informacje 15 listopada 2020

Jak co roku, 15 listopada, wrocławskie środowisko akademickie obchodzić będzie Święto Nauki Wrocławskiej. Tegoroczne uroczystości mają jednak – ze względu na pandemię – bardziej skromny charakter. Z kolei uczelnie zdecydowały się przenieść świętowanie do internetu.

15 listopada 1702 roku działalność zainaugurowała Akademia Leopoldyńska, a 15 listopada 1945 roku decyzją rektora Stanisława Kulczyńskiego rozpoczęły się zajęcia na Uniwersytecie i Politechnice  – wykładami profesora Hirszfelda i profesora Idaszewskiego.

Upamiętniając te wydarzenia, w poprzednich latach, z okazji Święta Nauki Wrocławskiej, w dniu 15 listopada odbywało się w Oratorium Marianum uroczyste otwarte posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. Podczas uroczystości  wręczane były nagrody KRUWiO, ogłaszano nazwiska laureatów Studenckiego Programu Stypendialnego, realizowanego – z inicjatywy Prezydenta Wrocławia – przez Wrocławskie Centrum Akademickie. Wręczane były też  akty powołania nowym członkom Akademii Młodych Uczonych i Artystów.

Czytaj dalej

Apel Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola

Informacje 29 października 2020

Wrocław, dnia 29 października 2020 roku

Występując w imieniu niżej podpisanych uczelni Wrocławia i Opola wyrażamy zaniepokojenie sytuacją prawną, polityczną i społeczną w Polsce. Głęboką obawę budzą możliwe skutki tej sytuacji dla bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców naszego kraju, w szczególności członków naszych wspólnot akademickich.

Od kilku dni trwają protesty związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Niezależnie od treści wyroku, co najmniej za nieroztropne należy uznać rozpoczęcie i prowadzenie właściwej procedury w czasie epidemii, a ogłoszenie wyroku w momencie wykładniczego wzrostu zakażeń. W tym czasie wszystkie siły polityczne i społeczne powinny skupić się na zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom naszego kraju. Powinien to być bezwzględny priorytet, zwłaszcza dla osób sprawujących władzę.

W chwili obecnej protesty społeczne, niezależnie od ich wydźwięku politycznego, przybierają coraz bardziej emocjonalny, żywiołowy, a pod wpływem bodźców ze strony sił politycznych także agresywny charakter. W rezultacie narastają społeczne podziały, co tylko pogłębia kryzys zdrowotny. W sytuacji naszego systemu ochrony zdrowia, od lat borykającego się z ciężkimi problemami, może to doprowadzić do szybkiego i tragicznego w skutkach załamania jego sprawności organizacyjnej.

Stanowczo apelujemy, by wszystkie siły polityczne, instytucje i osoby cieszące się autorytetem społecznym, włączyły się dziś, bez wahania i bez szacowania strat i zysków politycznych, w pokojowe rozwiązanie sporu. Sytuacja w naszym kraju wymaga dziś szybkich działań godnych mężów stanu, patrzących wyłącznie na dobro i głos wspólnot, na bezpieczeństwo Polek i Polaków. To po stronie osób sprawujących władzę leży odpowiedzialność za właściwe, szanujące prawa obywateli rozwiązanie tej sytuacji, którą zapoczątkowały decyzje organów państwa.

Zwracamy się do rządu i władz ministerialnych o wsparcie wartości akademickich, wynikających z tradycji klasycznego uniwersytetu, to jest podjęcie działań na rzecz przywrócenia kompromisu i porozumienia społecznego. Podkreślamy, że wolność debaty i autonomia uczelni to fundamenty decydujące o naszym miejscu i autorytecie w społeczeństwie. Bez silnych swoją niezależnością wspólnot akademickich nie sposób sobie wyobrazić nowoczesnego społeczeństwa.

Apelujemy jednocześnie do wszystkich – niezależnie od strony sporu – o rozwagę i szacunek dla każdego uczestnika debaty publicznej. Prosimy o odwoływanie się wyłącznie do pokojowych form protestu. Pamiętajmy, że gdy spór przeminie, będziemy nadal żyli obok siebie, będziemy współpracować i wspierać się w trudnych chwilach, które bez wątpienia są przed nami. Czytaj dalej

Środowiskowa Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

Informacje 14 października 2020

Tegoroczna VIII Środowiskowa Inauguracja Roku Akademickiego zasadniczo różniła się od dotychczasowych uroczystości, a jej wyjątkowy przebieg, z uwagi na ograniczenia wynikające z sytuacji epidemicznej, był transmitowany.

Fot. Tomasz Walów

Fot. Tomasz Walów

Po raz pierwszy w historii wrocławskich, środowiskowych uroczystości organizowanych przez KRUWIO, z powodu panującej pandemii, organizatorzy kierowali się wytycznymi sanitarnymi, by w możliwie bezpieczny sposób przeprowadzić uroczystość rozpoczęcia roku akademickiego 2020/2021. Czytaj dalej

KRUWiO na Akademii Wojsk Lądowych

Informacje 24 stycznia 2020

AWL gościło KRUWiO

15. stycznia 2020 roku Akademia Wojsk Lądowych była organizatorem kolejnego posiedzenia Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola (KRUWiO), którego aktualnym przewodniczącym jest Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Cezary Madryas.

Czytaj dalej